Skolans fritidshem

Uppsala Musikklasser erbjuder alla elever i årskurs 3 - 5 plats på det fritidshem som finns i skolans egna lokaler. Fritidsverksamheten är en integrerad del av skolans pedagogiska verksamhet och erbjuder varierande aktiviteter för eleverna.

Öppettider för fritids är 07.30-17.00.

Eleverna erbjuds mellanmål på eftermiddagarna.

Ansvarig fritidspedagog är Anna Hårdén.

Fritids nås på telefon 0762-96 56 72 eller via mail fritids@uppsalamusikklasser.se