Musikklassernas Historia

Uppsala Musikklasser kan blicka tillbaka på drygt 30 spännande och innehållsrika år där de första sångklasserna startade 1982. Klassernas existensberättigande ifrågasätts sällan idag, men vid starten blåste kyliga politiska vindar. Efter många turer kunde dock en politisk majoritet skapas för inrättandet av musikklasser i Uppsala och hotet som samtidigt hängde över Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm kunde också avvärjas. 1994 startade den första orkesterklassen i årskurs 7. Fr o m höstterminen 2009 började orkesterklasserna i årskurs 6. Sammanlagt har mer än 2000 elever nu gått i våra musikklasser som idag omfattar årskurs 3-9. Många elever har också fortsatt i den fördjupade musikundervisningen på gymnasiet vid Katedralskolan.

Redan det andra läsåret hölls den första vårkonserten med hjälp av Adolf Fredriks musikklasser. Året därpå kunde Uppsalaeleverna stå på egna ben och traditionen med vårkonserter i Universitetsaulan har sedan dess fortsatt. Såväl den pedagogiska som utåtriktade konsert verksamheten har ständigt utvecklats. 1987 var första gången som sångklassrna framförde ett stort klassiskt verk tillsammans med orkester och professionella sångsolister, vilket sedan dess har blivit en tradition som kvarstår än idag. Detta har blivit något av en årlig musikalisk höjdpunkt och ett särskilt kännetecken för Uppsala Musikklasser. Även nya verk har komponerats för musikklasserna, bland annat av Knut Nystedt, Thomas Jennefelt, Bengt Hallberg, Robert Sund och Jan Sandström.