Klagomålshantering

Om du har synpunkter på skolans verksamheten ber vi dig att i första hand ta upp det direkt med den det berör. Om du efter kontakt med personalen fortfarande har synpunkter är du välkommen att vända dig till rektor.

Kontaktuppgifter till rektor:

rektor@uppsalamusikklasser.se

Blankett