Gymnasiet

På Katedralskolan i Uppsala finns en inriktning i gymnasieskolan för musikintresserade Uppsalaungdomar. Här har de möjlighet att på ett roligt sätt fördjupa sig i något som berör och påverkar de flesta människor i vårt samhälle. Oavsett om du efter gymnasietiden tänker fortsätta med musik eller inte är det här en unik chans till ökad kunskap inom framförallt körsång och att då arbeta mot mål som offentliga konserter och föreställningar.

Alla elever som söker till  Katedralskolan eller redan är elever på denna skola har möjlighet att söka till denna fördjupande musikundervisning. Inom ramen för denna verksamhet finns tre kurser: • Körsång 1 (100 p) • Körsång 2 (100 p) • Orkester 1 (100p). I årskurs 2 och 3 bedrivs undervisningen under "Individuellt val". Man kan deltaga i undervisningen på de flesta av Katedralskolans program/inriktningar.

Verksamhetens utformning

Den huvudsakliga delen är körsång och man framträder både i och utanför skolan. Varje år ges Luciakonserter i Domkyrkan och på vårterminen framförs något större verk (t.ex. Mozart Requiem, Händels Messias) tillsammans med professionella musiker och sångsolister. Eleven får bl.a. möjlighet att musicera med andra, sjunga i stor kör och små ensembler, lära sig mer om rösten, lära sig dirigera m.m.

Förkunskap - Ansökan

Anmälningsblankett finns hos yrkesvägledare eller motsvarande. Tid för sångprov meddelas i samband med informationen. Testet omfattar ett litet sångprov (sjunga en eller två sånger, gehörsövningar och notläsning). För svar på frågor eller lektionsbesök, kontakta Anders Göransson på e-post anders.goransson@uppsalamusikklasser.se