Just nu finns det två tjänster ute på platsbanken:


Engagerad fritidspedagog: 

https://www.arbetsformedlingen.se/Tjanster/Arbetssokande/Platsbanken/annonser/21927736


Engagerad biträdande rektor och chef för elevhälsa och fritidshem:

https://www.arbetsformedlingen.se/Tjanster/Arbetssokande/Platsbanken/annonser/21926914